departure date
arrival date

Zasady Rezerwacji

Po wpisaniu dogodnego dla Państwa terminu w panelu rezerwacyjnym, następnie wybraniu apartamentu odpowiadającego Państwa potrzebom i wymaganiom oraz akceptacji kwoty za cały pobyt, proszę wybrać opcję REZERWUJ. Kwota pobytu nie obejmuje opłaty miejscowej (2,20zł/os/doba) oraz jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu (0zł-500zł). Ostatecznym potwierdzeniem Państwa rezerwacji będzie wpłata zadatku w wysokości 50% kwoty pobytu w terminie do 2 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji. Termin wpłaty zadatku może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Wysokość zadatku może wzrosnąć na życzenie Rezerwującego (istnieje możliwość wpłaty zadatku w wysokości do 100% łącznej kwoty pobytu). Brak wpłaty zadatku lub jego wpłacenie w późniejszym niż wyżej określonym terminie jest równoznaczne z anulacją rezerwacji. Wpłaty zadatku dokonywane są przelewem na poniższy rachunek bankowy:

SANTANDER

Nr rachunku: 38 1090 1926 0000 0001 3170 6147

SOTEXIM Anna Popławska-Fedorcio

ul. Myśliwska 5a/8

58-540 Karpacz

Przelewy zagraniczne:

IBAN: PL 38 1090 1926 0000 0001 3170 6147

SWIFT: WBKPPLPP

W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.

Dokonanie rezerwacji oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez Rezerwującego. W przypadku niegodzenia się na postanowienia zawarte w Regulaminie należy odstąpić od dokonania rezerwacji.

Rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty gotówką pozostałej części kwoty za pobyt (50%), opłaty klimatycznej oraz jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu bezpośrednio do rąk Rezydenta w momencie podpisania umowy najmu i odebrania kluczy do apartamentu.
W związku z epidemią covid-19 zameldowanie gości będzie odbywać się bezkontaktowo (telefonicznie). Mając powyższe na uwadze gość jest zobowiązany do uiszczenia  łącznej kwoty za pobyt wraz z opłatą serwisową przelewem na nasz rachunek bankowy do czterech dni przed przyjazdem. Opłata klimatyczna będzie płatna gotówką w obiekcie, zgodnie z wytycznymi obsługi. W przypadku nieuregulowania łącznej należności za pobyt wraz z opłatą serwisową, zameldowanie nie będzie możliwe.
 

Nasze Biuro